งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

จังหวัด

วันที่ 31 มี.ค. 2561 - 02 เม.ย. 2561

รายละเอียด

การแสดงแสง เสียง “มหัศจรรย์พนมรุ้ง”  ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องบานประตู พิธีบวงสรวงพนมรุ้งการสาธิตการวาดภาพปราสาทพนมรุ้ง การประกวดรำอัปสราตลาดนัดโบราณ และสินค้า OTOP    

สถานที่จัดงาน

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์    

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4466 6501 วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์ 0 4466 577
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง