งาน Amazing Songkran 2018 @ Singburi “นุ่งโจง ห่มสไบ เล่นน้ำ แบบไทยๆ ณ สิงห์บุรี”

จังหวัด

วันที่ 12 เม.ย. 2561 - 15 เม.ย. 2561

รายละเอียด

สถานที่จัดงาน

วัดโพธิ์เก้าต้น จังหวัดสิงห์บุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งาน Amazing Songkran 2018 @ Singburi “นุ่งโจง ห่มสไบ เล่นน้ำ แบบไทยๆ ณ สิงห์บุรี” จังหวัดสิงห์บุรี 

วันที่ 12 - 15 เมษายน 2561

วัดโพธิ์เก้าต้น จังหวัดสิงห์บุรี

 

“ร่วมฉลองสงกรานต์ ช่วงเวลาแห่งความสุขของชาวบ้านบางระจัน”

การจัดงานเป็นแบบไทยโบราณสมัยบ้านระจัน โดยใช้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม โดยใช้  ชื่อเรียกว่า “บ่อน้ำพิพย์” ใช้สำหรับการบวงสรวงน้ำหลวงพ่อโตโคตะมะ และหลวงปู่ธรรมโชติ และน้ำทิพย์ อีกแหล่ง  คือน้ำในคลองบ้านระจัน เพื่อใช้ปะพรมและสรงน้ำพระ อาบน้ำประธานในพิธี นายอำเภอ และผู้ทรงคุณวุฒิใน      แต่ละอำเภอ ซึ่งจะการปลุกเสกน้ำทิพย์ก่อนที่จะเริ่มงานสงกรานต์ เพื่อสร้งอัตลักษณ์ของบ้านระจันอีกทั้งให้ความสำคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านระจันเคารพนับถือ รวมถึงการแต่งกายแบบบ้านระจัน ภาษาพูด และกิจกรรมรูปแบบประเพณีแบบโบราณ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและที่สำคัญ กิจกรรมต่างๆสอดแทรกเรื่องความสามัคคี ความรักชาติ

 

กิจกรรมหลัก

1. พิธีสรงน้ำพระอาจารย์ธรรมโชติ 

2. รดน้ำดำหัวพ่อปู่แม่ย่าบ้านระจัน 

3. กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย 

4. ขวนแห่สงกรานต์ 

5. การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง

6. กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม

7. ซุ้มสาธิตศิลปวัฒนธรรม อาทิ การสักยันต์ เครื่องหอม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง