SAMUI FESTIVAL 2019

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562

รายละเอียด

          นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 หรือ "SAMUI FESTIVAL 2019" ระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2562 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะ การแสดง อาหาร รวมถึงกิจกรรมทางด้านบันเทิง และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักและเข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมุ่งเน้นให้เข้าถึงหลักธรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันควบคู่กับการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต

          โดยภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เริ่มจากวันที่ 14 กันยายน 2562 ทำบุญรับตายาย จำนวน 24 วัดในอำเภอเกาะสมุย วันที่ 15 กันยายน 2562 ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน เวลา 05.30 น. วิ่งสมุยมาราธอนและ Samui Trail เวลา 06.30 น. แข่งขันจักรยานรอบเกาะ TOUR OF SAMUI FESTIVAL 2019 วันที่ 15-19 กันยายน 2562 เวลา 11.00-24.00 น. ชมงานศิลปะ ART LANE , FOOD STREET , OTOP , อาหารพื้นเมือง , ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี 2 กลุ่มอำเภอ , มหกรรมอาหารไทย 23 บูธ , มหกรรมอาหารฮาลาล 15 บูธ , สาธิตการทำอาหาร , อัศจรรย์เมืองแห่งอาหารทะเล และชมการแสดงดนตรีพื้นถิ่น เวลา 20.00-24.00 น. , และ ณ พรุเฉวง/หาดเฉวง วันที่ 15-19 กันยายน 2562 กิจกรรม ART LANE , FOOD STREET , OTOP , อาหารพื้นเมือง , ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี , แข่งทำอาหารโดยเซฟภาคใต้ , มหกรรมอาหารไทย 23 บูธ และเวลา 20.00-24.00 น. ชมการแสดงดนตรีร่วมสมัย ส่วนที่เดอะวอร์ฟ (บ่อผุด) วันที่ 15-18 กันยายน 2562 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป รับชมศึกมวยไทยภาคใต้ วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ พรุเฉวง/หาดเฉวง เวลา 18.00 น. ขบวนแห่คานิวัล เวลา 19.00 น. การแสดงบนเวทีก่อนพิธีเปิด จำนวน 2 ชุด จากนั้นเวลา 19.29 น. พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ พรุเฉวง/หาดเฉวง เวลา 17.00 น. บุฟเฟ่ห์ ดินเนอร์ ชายหาด (กินห่อ ปิ่นโต 3,000 เถา) และที่อ่าวหัวถนน เวลา 17.00 น. บุฟเฟ่ห์ ดินเนอร์ ชายหาด (กินห่อ ปิ่นโต 2,000 เถา)

 

 

 

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190530162105653

สถานที่จัดงาน

ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.samuifestival.com

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง