River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5 “เสียงสุขแห่งสายน้ำ”

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 09 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562

รายละเอียด

River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5 “เสียงสุขแห่งสายน้ำ”

สถานที่ : 10 สถานที่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
- วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
- วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
- วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
- ท่ามหาราช
- ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค
- ล้ง 1919
- เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
- สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม
- วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

กิจกรรมในงาน
- การแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัย
- กิจกรรมสาธิต
- ร้านค้าชุมชน
- กิจกรรมลอยกระทง

สถานที่จัดงาน

สถานที่ : 10 สถานที่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
- วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
- วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
- วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
- ท่ามหาราช
- ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค
- ล้ง 1919
- เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
- สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม
- วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.facebook.com/riverfestivalthailand/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง