Amazing Thailand Countdown 2019 @ Ratchaburi

จังหวัด

วันที่ 29 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562

รายละเอียด

Amazing Thailand Countdown 2019 @ Ratchaburi
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562
บริเวณริมน้ำตรงข้ามตลาดเก่าโคยกี๊ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กิจกรรม
1. ถนนของขวัญ 
2. กิจกรรม DIY 
3. กิจกรรมส่งความสุข (ส่งโปสการ์ด/ไปรษณีย์)

สถานที่จัดงาน

บริเวณริมน้ำตรงข้ามตลาดเก่าโคยกี๊ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท. สำนักงานกาญจนบุรี
โทร. 0 3451 1200, 0 3451 2500

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง