30th Makro Run For Fund

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 ต.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562

รายละเอียด

30th Makro Run For Fund (30ปี แม็คโครวิ่งการกุศล)
วันที่จัดงาน : วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 04.00-08.00 น)
สถานที่จัดงาน : สวนหลวง ร.๙ ฝั่งประตู ดาวเรือง 
จัดโดย : แม็คโคร  ดำเนินงานโดย : บริษัท สนุกรัน จำกัด. 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 30 แห่งทั่วประเทศ


ประเภทการแข่งขัน 

ระยะทางวิ่ง 

ค่าสมัคร (บาท)

ของที่ระลึก

ของรางวัล 

เวลาปล่อยตัว

3 Km 

500

เสื้อ +เหรียญ

ไม่มีการแข่งขัน

06.10 น.

10.5 Km 

500

เสื้อ+เหรียญ

ถ้วยรางวัล Overall อันดับ 1-3
ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

06.00 น

 

 

สถานที่จัดงาน

สวนหลวง ร๙ ฝั่งประตู ดาวเรือง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1672

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง