“มหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง เสน่ห์สิริมงคลวิถีไทย ไหว้ครูกลอง`

จังหวัด

วันที่ 01 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561

รายละเอียด

“มหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง เสน่ห์สิริมงคลวิถีไทย ไหว้ครูกลอง

ห้ามพลาด...........ครั้งหนึ่งในชีวิตแห่งการเป็นศิลปิน ........... ศิลปะการแสดง ควรไหว้ครูกลอง

 

          ความเป็นสิริมงคล มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ เป็นอมตะแห่งการเป็นศิลปินศิลปะการแสดงทุก ๆ สาขา ครั้งหนึ่งในชีวิตควรเข้าร่วมพิธีไหว้ครูกลอง ซึ่งถือว่ากลองเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นครูใหญ่สามารถควบคุมจังหวะศิลปะการแสดงด้วยเสียงไพเราะโด่งดัง มีอำนาจทรงพลังปลุกเร้าสะกดจิตใจของผู้ชมและผู้ฟังได้ดีที่สุด ในวิถีศิลปะการแสดงไทยใช้กลองเป็นเครื่องดนตรีโหมโรง เริ่มต้นไหว้ครูของศิลปะการแสดงทุก ๆ ครั้ง และกลองเป็นเครื่องดนตรีนำเข้าสู่การแสดงที่ยิ่งใหญ่งดงามและก้าวสู่ความการสำเร็จในอนาคต ฉะนั้น พิธีการไหว้ครูกลองจึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งของผู้ที่จะประกอบอาชีพศิลปะการแสดงทุกสาขา นิสิต-นักศึกษาศิลปะการแสดงไทยทุกสาขาวิชาชีพ ศิลปินดารานักการแสดง ครั้งหนึ่งในชีวิตควรเข้าร่วมพิธีไหว้ครูกลอง เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอบารมี ครู-อาจารย์ กลอง ให้ท่านคุ้มครอง แคล้วคลาดปกป้องอันตราย ประทานพร สิริมงคลในอาชีพให้เจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอมตะแห่งอาชีพศิลปะการแสดงยั่งยืนตลอดไป

 

          การไหว้ครูกลองที่มีเสน่ห์มนต์ขลังดั่งเดิม ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ในประเทศไทยก็ต้องนึกถึงพิธีการไหว้ครูกลองของชุมชนเอกราช หมู่บ้านทำกลองแห่งเดียวของประเทศไทย ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

 

          ในปี 2561 นี้ จังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูกลองในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ชุมชนตำบลเอกราช และการจัดงาน “มหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง ในวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองฯ เพื่อจำลองวิถีชุนชมเอกราชบ้านทำกลอง การแสดงประกวดกลองยาว 10 อำเภอ จัดแสดงแสง-เสียงวิถีชุมชนเอกราช การประกวดร้องเพลลูกทุ่ง จัดเทศกาลอาหารพื้นถิ่นอ่างทอง 10 อำเภอ จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางศาลากลางฯ การจัดงานไปยังหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมเอกราช เพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิต วิถีไทย เสียงกลองเสียงวิถีชีวิต คนหมู่บ้านทำกลองเอกราช และร่วมพิธีมนต์ขลังเสน่ห์วิถีกลองกับกิจกรรมในการจัดงานพิธีไหว้ครูกลอง ชมขบวนแห่กลองที่ยิ่งใหญ่ การแสดงมหกรรมกลองและศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติ การบรรเลงดนตรีไทยชุดมหกรรมกลองสิบสองภาษา การแสดงประชันเปิงมาง รำกลองยาวมโนราห์ ระบำกลอง กระประกวดวงกลองยาว การตีกลองสะบัดชัย งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมทุกภาคการแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย การจัดนิทรรศการของดีเมืองอ่างทอง กลองไทย และนานาชาติ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การจำหน่ายสินค้า OTOP งานมหกรรมอาหารอร่อย ฯลฯ

สถานที่จัดงาน

ณ ชุมชนตำบลเอกราช จ. อ่างทอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช โทรศัพท์ 0 3566 2201
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
สำนักงานสุพรรณบุรี 
โทรศัพท์ 0 3552 5867, 0 3552 5880 
เว็บไซต์ www.tatsuphan.net

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง