แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28

จังหวัด ลำปาง

วันที่ 04 ส.ค. 2562 - 04 ส.ค. 2562

รายละเอียด

การแข่งขันเดิน-วิ่ง  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และนำรายได้มอบให้แก่กิจกรรมสาธารณประโยชน์  ส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง

สถานที่จัดงาน

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ

โทร.054-254-051 , 054-254-053 , 054-254-054

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง