แควน้อย ร้อยดวงใจ แม่ธารใส ไหลประทีป

จังหวัด กาญจนบุรี

วันที่ 10 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562

รายละเอียด

ชมริ้วขบวนงานลอยกระทง  การประกวดหนูน้อยนพมาศ  การประกวดกระทงสวยงาม  การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  การจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ 

สถานที่จัดงาน

บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานกองการศึกษา เทศบาลตำบลทองผาภูมิ  โทร.034  599757 ต่อ 124

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง