เล่าเรื่อง เมืองระยอง ผ่านเม็ดทราย ชายหาดระยอง

จังหวัด ระยอง

วันที่ 12 ก.ย. 2562 - 14 ก.ย. 2562

รายละเอียด

งาน "เล่าเรื่อง เมืองระยอง ผ่านเม็ดทราย ชายหาดระยอง" ชมการแสดงประติมากรรมทรายในรูปแบบวรรณคดี ที่ถูกนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวได้อย่างน่าอัศจรรย์ผ่านเม็ดทราย

วันที่ 12 - 14 กันยายน 2562
ณ บริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 12 กันยายน 2562
เวลา 16.00 น. – 16.30 น. - ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมงาน/สื่อมวลชน
เวลา 16.30 น. – 17.00 น. - เปิดตัวพิธีกร แนะนำการจัดงาน
- เริ่มการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดระยอง
เวลา 17.00 น. – 17.30 น. - นายก อบจ.ระยอง ประธานในพิธี/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบจ.ระยอง หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ระยอง/หัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ/ภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนเดินทางมาถึง ณ บริเวณแหลมแม่พิมพ์
- เริ่มการแสดงชุดพิธีเปิดบนเวที
เวลา 17.30 น. – 19.00 น. - พิธีกรกล่าวเชิญประธานขึ้นเวที
- นายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่ กล่าวรายงาน
- นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองประธาน
กล่าวเปิดงานและเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมทำพิธีเปิดงานบนเวที
- นายก อบจ.ระยอง และแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
- นายก อบจ.ระยอง พร้อมด้วยผู้ร่วมงานทุกท่าน ชมการแสดงสื่อผสม แสงสีเสียงภายในงานและเดินชมนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวระยอง
เวลา 19.00 น. – 20.00 น. - ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดระยอง
เวลา 20.00 น. – 22.00 น. - ชมการแสดงวงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดระยอง

วันที่ 13 กันยายน 2562
เวลา 16.00 น. – 17.00 น. - เปิดตัวพิธีกร กล่าวแนะนำการจัดงาน
- กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลชายหาด
เวลา 17.00 น. – 18.00 น. - ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดระยอง
เวลา 18.00 น. – 18.50 น. - พิธีกรกล่าวเชิญแขกเข้าร่วมชมการแสดงสื่อผสมแสงสีเสียง “เล่าเรื่อง เมืองระยอง ผ่านเม็ดทราย”
เวลา 18.50 น. – 19.30 น. - ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดระยอง
เวลา 19.30 น. – 20.00 น. - ชมการแสดงดนตรีของนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดระยอง

วันที่ 14 กันยายน 2562
เวลา 15.00 น. – 16.00 น. - เปิดตัวพิธีกร กล่าวแนะนำการจัดงาน
- กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลชายหาด (รอบชิงชนะเลิศ)
เวลา 16.00 น. – 17.00 น. - การแข่งขันเททรายสี ในหัวข้อ “วิถีชีวิตชาวจังหวัดระยอง”
เวลา 17.00 น. – 17.30 น. - ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดระยอง
เวลา 17.30 น. – 18.00 น. - พิธีกรประกาศผลการแข่งขันเททรายสีและประกาศผลการแข่งขัน ฟุตบอลชายหาด พร้อมเชิญตัวแทน นายก อบจ.ระยอง มอบรางวัล
เวลา 18.00 น. – 19.00 น. - ร่วมชมการแสดงสื่อผสมแสงสีเสียง “เล่าเรื่อง เมืองระยอง ผ่านเม็ดทราย”
เวลา 19.00 น. – 19.30 น. - ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดระยอง
เวลา 19.30 น. – 20.00 น. - ชมการแสดงวงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดระยอง

สถานที่จัดงาน

บริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท. สำนักงานระยอง
0 3865 5420-1

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง