เปิดเทศกาลชมดอกกระเจียวยักษ์บานที่บ้านเขาโล้น

จังหวัด พิจิตร

วันที่ 09 ส.ค. 2562 - 09 ส.ค. 2562

รายละเอียด

อยากจะยกย่องชุมชนบ้านเขาโล้นที่เขารณรงค์ให้ทุ่งดอกกระเจียว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายใต้คอนเซป 7 Greens : Green Attraction, Green Activities, Green Logistic etc. ปีนี้รณรงค์ลดขยะพลาสติก โฟม และใช้วัสดุทางธรรมชาติ กันครับ 

สถานที่จัดงาน

ที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น อ.ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1672

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง