เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

จังหวัด

วันที่ 29 พ.ย. 2561 - 10 ธ.ค. 2561

รายละเอียด

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2561
สถานที่ หน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง พิธีผูกเสี่ยว การประกวดพานบายศรี การจัดแสดงและประกวดผ้าไหม การประกวดนางงามไหม การจัดคุ้มศิลปวัฒนธรรม การประกวดสรภัญญะ  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

สถานที่จัดงาน

หน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4323 6882

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง