เทศกาลเห็ดโคน อัญมณีของดีบ่อพลอย และงานกาชาดอำเภอบ่อพลอย ประจำปี 2561

จังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2561 - 28 ต.ค. 2561

รายละเอียด

การออกร้านจำหน่ายเห็ดโคน, การประกวดธิดาพลอย, คอนเสิร์ตจากศิลปินดัง และการออกร้านกาชาดของอำเภอบ่อพลอย 

สถานที่จัดงาน

บริเวณศูนย์แสดงอัญมณีเทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลบ่อพลอย  โทรศัพท์ 034 581020

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง