เทศกาลเห็ดโคน & อัญมณี ของดีอำเภอบ่อพลอย และงานกาชาด ครั้งที่ 20

จังหวัด กาญจนบุรี

วันที่ 25 ต.ค. 2562 - 03 พ.ย. 2562

รายละเอียด

กิจกรรมภายในงานปีนี้ได้มีการจัดนิทรรศการเห็ดโคน การประกวดเห็ดโคนยักษ์ นิทรรศการนิล การประกวดเจียระไนนิล นิทรรศการพลอย การประกวดธิดาพลอยและการแสดงบนเวทีกลาง อาทิเช่น การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยและโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

สถานที่จัดงาน

หน้าศูนย์อัญมณีและโอทอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลบ่อพลอย
โทรศัพท์ 0 3458 1020

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง