เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร 2562

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วันที่ 01 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562

รายละเอียด

ชมขบวนแห่และประกวดรถบุพชาติการประกวดผลิตผลทางการเกษตรสินค้าชุมชน  นิทรรศการการแข่งขันเดิน - วิ่ง เมืองเงาะซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน การแข่งขันมอเตอร์ครอส , มวยไทย , กิจกรรมปั่นไปชิมไปกิจกรรมทัวร์สวนเงาะและแหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านนาสาร

สถานที่จัดงาน

เทศบาลเมืองนาสาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองนาสาร
โทรศัพท์ 0 7734 1021 ต่อ 108

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง