เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง...ฮิ.

จังหวัด ระยอง

วันที่ 01 มี.ค. 2563 - 03 มี.ค. 2563

รายละเอียด

สาธิตการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของจังหวัดระยอง การออกร้านอาหารดังกว่า 100 ร้าน

 

สถานที่จัดงาน

สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หอการค้าจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0 3301 4614-5 

  อีเมล : tatryong@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง