เทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม

จังหวัด

วันที่ 07 ส.ค. 2561 - 09 ส.ค. 2561

รายละเอียด

ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่เป็นผลไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม สัมโอพันธุ์ขาวใหญ่จะมีลักษณะเด่นคือ ไม่มีเมล็ด กุ้ง (กลีบของเนื้อส้มโอ) เป็นสีน้ำผึ้ง มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค ที่สำคัญจังหวัดสมุทรสงครามยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพให้เป็นส้มโอปลอดสารพิษ ซึ่งจะปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และยังเป็นผลไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมนำไปไหว้เจ้าในเทศกาลต่างๆ เพราะมีความเชื่อว่าถ้านำส้มโอร่วมเซ่นไหว้จะได้รับโชคลาภเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชิมและเลือกซื้อส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่สดๆจากสวนถึง  103 ร้านค้า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP จากทั้ง 3 อำเภอของสมุทรสงคราม กว่า 30 ร้านค้า อาทิ อาหารทะเลแปรรูป ปลาหยอง ลอดช่องสมุนไพร น้ำเห็ด 3 อย่าง ฯลฯ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการประกวดส้มโอขาวใหญ่ประเภทต่างๆ ประกวดเปลือกส้มโอแปรรูป แข่งขันส้มตำส้มโอ แข่งขันปอกส้มโอบรรจุภาชนะแข่งขันคัดคุณภาพส้มโอ เป็นต้น จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถมาเลือกซื้อส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่จากชาวสวนโดยตรงในราคาย่อมเยาที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน หรือจะเลือกไปท่องเที่ยวแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซื้อส้มโอจากสวนและชมสวนผลไม้ต่างๆ ก็ได้เช่นกันก่อนกลับสามารถท่องเที่ยวธีม “เที่ยวท่องล่องชม วิถีชุมชน” ตามแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อาทิ ชุมชนบ้านบางพลับ ชุมชนบ้านริมคลอง ชุมชนบ้านคลองโคน ตลาดน้ำท่าคา ตลาดน้ำบางน้อย ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา ฯลฯ ได้อีกด้วย

สถานที่จัดงาน

 ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 034-75-2847-8

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง