เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 18 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562

ขบวนแห่ร่มประดับร่มนางงามขี่รถถีบกางจ้องชมหัตถกรรมร่มบ่อสร้างจำหน่ายสินค้า OTOP

รายละเอียด

งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 36
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
--------------------------------
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
เวลา 09.00 เป็นต้นไป
- ชมการตกแต่งหน้าร้าน ซุ้มซอย บนถนนสายบ่อสร้าง
- พิพิธภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง ณ ร้านอบเชย
- นิทรรศการและการสาธิตการวาดร่มอินโดนีเซีย ณ หน้าเซเว่นบ่อสร้าง
เวลา 10.00 น.
- ขบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมการถีบรถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
- ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
เวลา 14.00 น.
- ขบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมการถีบรถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
- ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
เวลา 15.00 น.
- กิจกรรมกาดหมั้วคนเมือง ณ ป้อมตำรวจสี่แยกบ่อสร้าง
เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป
- พิธีเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 36 ณ ปะรำพิธี
- ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและขบวนรถประดับร่ม ณ ถนนสายบ่อสร้าง
- การแสดงวัฒนธรรม ณ เวทีสี่แยกบ่อสร้าง

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
เวลา 09.00 เป็นต้นไป
- ชมการตกแต่งหน้าร้าน ซุ้มซอย บนถนนสายบ่อสร้าง
- พิพิธภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง ณ ร้านอบเชย
- กิจกรรมวาดร่ม วาดพัดบริการนักท่องเที่ยว ณ ปะรำพิธี
- การประกวดและการแข่งขันทำหัตถกรรมต่างๆ ณ ปะรำพิธี
- นิทรรศการและการสาธิตการวาดร่มอินโดนีเซีย ณ หน้าเซเว่นบ่อสร้าง
เวลา 10.00 น.
- ขบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมการถีบรถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
- ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
เวลา 14.00 น.
- ขบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมการถีบรถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
- ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
เวลา 15.00 น.
- ถนนคนเดิน ณ ถนนบ่อสร้าง
- การแสดงทางวัฒนธรรม ณ สหกรณ์บ้านบ่อสร้าง
- ถนนศิลปะสู่ชุมชน ณ บริเวณหน้าเวทีปะรำพิธี
- กิจกรรมกาดหมั้วคนเมือง ณ ป้อมตำรวจสี่แยกบ่อสร้าง

เวลา 19.00 น.
- การแสดงกลองสะบัดชัย ณ เวทีปะรำพิธี
- การแสดงทางวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง
- การประกวดหนูน้อยร่มบ่อสร้าง ประจำปี 2562 ณ เวทีสี่แยกบ่อสร้าง

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
เวลา 09.00 เป็นต้นไป
- ชมการตกแต่งหน้าร้าน ซุ้มซอย บนถนนสายบ่อสร้าง
- พิพิธภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง ณ ร้านอบเชย
- กิจกรรมวาดร่ม วาดพัด บริการนักท่องเที่ยว ณ ปะรำพิธี
- การประกวดและการแข่งขันทำหัตถกรรมต่างๆ ณ ปะรำพิธี
- นิทรรศการและการสาธิตการวาดร่มอินโดนีเซีย ณ หน้าเซเว่นบ่อสร้าง
เวลา 10.00 น.
- ขบวนอนุรักษ์วัฒนธรรมการถีบรถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
- ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
เวลา 14.00 น.
- ขบวนอนุรักษ์วัฒนธรรมการถีบรถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
- ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
เวลา 15.00 น.
- ถนนคนเดิน ณ ถนนบ่อสร้าง
- การแสดงทางวัฒนธรรม ณ สหกรณ์บ้านบ่อสร้าง
- ถนนศิลปะสู่ชุมชน บนถนนบ่อสร้าง
- กิจกรรมกาดหมั้วคนเมือง ณ ป้อมตำรวจสี่แยกบ่อสร้าง
เวลา 18.00 น.
- การแสดงทางวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง
- การประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง ณ เวทีสี่แยกบ่อสร้าง
 

สถานที่จัดงาน

หมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลต้นเปา โทรศัพท์ 0 5333 8048-9

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง