เทศกาลรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัด

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562

รายละเอียด

ชมและรับแสงอาทิตย์แรกของปี ก่อนใครในสยาม จากจุดที่เป็นตะวันออกสุดของประเทศ ณ จุดชมวิว อุทยานแห่งชาติผาแต้ม และ ผาชะนะได ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลแรกของปี ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ผาชะนะได
พิธีต่อแสงตะวัน ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (พิธีกรรมตามประเพณีเก่าแก่) ทำบุญตักบาตรบนผาชะนะได ท่องเที่ยวเส้นทางพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในประเทศไทย ในวันขึ้นปีใหม่ และพิธีบวชต้นไม้ ณ ป่าดงนาทาม

สถานที่จัดงาน

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท. สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 3770
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม โทรศัพท์ 0 452 49780

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง