เทศกาลบูชาพระธาตุพนม 2562

จังหวัด นครพนม

วันที่ 12 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562

จังหวัดนครพนม จัดงานเทศกาลพระธาตุพนมเป็นประจำทุกปี ในช่วง ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3  รวม 9 วัน 9 คืน ของทุกๆ ปี 

รายละเอียด

จังหวัดนครพนม จัดงานเทศกาลพระธาตุพนมเป็นประจำทุกปี ในช่วง ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3  รวม 9 วัน 9 คืน ของทุกๆ ปี ในปี พ.ศ. 2562 นี้ งานนมัสการพระธาตุพนมตรงจะกับวันที่ 12 ถึง 20 กุมภาพันธ์  2562 กิจกรรมในตอนเช้า เทศกาลนี้เริ่มต้นด้วย
– พิธีการทางศาสนาพุทธ ที่จะเป็นการนำพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำแม่โขงไปยังวัดพระธาตุพนม
– ร่วมขบวนแห่อันเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขง
– พิธีถวายข้าวพืชภาค
– สรงน้ำพระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคล
– พิธีห่มผ้าพระธาตุและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ
– การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง (OTOP)
นอกจากนั้น ยังมีพิธีนมัสการพระเจดีย์พระธาตุพนม การแสดงศิลปะการฟ้อนรำแบบดั้งเดิม เพื่อสักการะบูชาพระเจดีย์ มีการออกร้านแสดงสินค้าท้องถิ่น การละเล่นพื้นเมือง และการแสดงมหรสพระหว่างวัน และตอนกลางคืนด้วย
พระธาตุพนม ถือกันว่า เป็นพระธาตุประจำของผู้เกิดในปีนักษัตร ปีวอก และเป็น พระธาตุประจำวันเกิด ของคนเกิดวันอาทิตย์ อีกด้วย

สถานที่จัดงาน

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท. สำนักงานนครพนม
โทร. 0 4251 3490 - 1

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง