เทศกาลนมัสการ องค์พระปฐมเจดีย์

จังหวัด นครปฐม

วันที่ 08 พ.ย. 2562 - 16 พ.ย. 2562

รายละเอียด

      ชมการออกร้านแสดงสินค้าและการออกร้านมัจฉากาชาด ของสำนักงานเหล่ากาดจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อค้า แม่ค้าและเกษตรกรได้มีโอกาสนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตผลทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป ชมการแสดงมหรสพ ตลอด 9 วัน 9 คืน

สถานที่จัดงาน

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3552 5867, 0 3552 5880

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง