เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม

จังหวัด

วันที่ 01 มิ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561

รายละเอียด

การจัดนิทรรศการต่าง ชมทุ่งดอกกระเจียว การจำหน่ายสินค้า OTOP ชมวิวสุดแผ่นดิน ชมทุ่งบัวสวรรค์ และลานหินงาม

สถานที่จัดงาน

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อำเภอเทพสถิต โทรศัพท์ 0 4485 7099
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4481 1376

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง