เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

จังหวัด

วันที่ 29 มิ.ย. 2561 - 08 ก.ค. 2561

รายละเอียด

การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การแสดงและการจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พร้อมสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

สถานที่จัดงาน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0 4561 2545
ททท.สำนักงานอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 4524 3770 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง