เทศกาลตรุษจีนประเทศไทย@เชียงใหม่

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 05 ก.พ. 2562 - 06 ก.พ. 2562

การแสดงจากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง การแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

รายละเอียด

- การแสดงจากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง 
- การแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 

- การออกร้านค้าจำหน่ายอาหารจีน สินค้า และผลิตภัณฑ์แฟชั่น

สถานที่จัดงาน

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานข้อมูลกิจกรรม
โทรศัพท์ 02 250 5500 ต่อ 3485-3489

ททท. สำนักงานเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5324 8604-5

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง