เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

จังหวัด ชลบุรี

วันที่ 04 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562

อัญเชิญตราประทับองค์เทพเจ้าฯ รับเสด็จเทพหน่าจาซาไท้จื้อ

รายละเอียด

กิจกรรมภายในงาน 

พิธีอัญเชิญตราประทับองค์เทพเจ้าฯ รับเสด็จเทพหน่าจาซาไท้จื้อ  พร้อมรับซองมั่งมีศรีสุข (อั่งเปา) พิธีไหว้เทพเจ้าโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย) พิธีถวายพุทธบูชา (ก๊งฮุง)  เป็นการถวายพระกายาหารแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถานที่จัดงาน

มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ ศาลหน่าจาซาไท้จื้อ จ.ชลบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ โทรศัพท์ 038-398-381

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง