เทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

จังหวัด

วันที่ 01 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561

รายละเอียด

กิจกรรมนั่งเรือยางล่องแก่งระยะทาง 8 กิโลเมตร ผ่าน 18 แก่ง ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง แล้วแต่ระดับน้ำและความยากง่ายตั้งแต่ระดับ 1-5 กิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะ

สถานที่จัดงาน

ลำน้ำเข็กติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายพิษณุโลก - หล่มสัก ช่วง(กม.45-53) บริเวณบ้านทรัพย์ไพรวัลย์ ถึงน้ำตกแก่งซอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ชมรมล่องเเก่งพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5529 3338

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง