เทศกาล “มะม่วงมัน หนองแซง”

จังหวัด สระบุรี

วันที่ 18 มี.ค. 2563 - 22 มี.ค. 2563

รายละเอียด

เลือกซื้อสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน

สถานที่จัดงาน

บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 3524 6076-7

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง