เชียงใหม่ กอล์ฟ เฟสติวัล

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 01 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563

รายละเอียด

กรีนฟีราคาเดียว 900 บาท / ท่าน ละเข้าร่วมการแข่งขันตลอดฤดูกาล
 

สถานที่จัดงาน

สนามกอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการฯ จังหวัดเชียงใหม่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5324 8604-5
tatchmai@tat.or.th
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง