เขาประทับช้างเทรล (KPTC Trail)

จังหวัด

วันที่ 17 มิ.ย. 2561 - 18 มิ.ย. 2561

รายละเอียด

เขาประทับช้างเทรล คืองานวิ่งเทรลที่ว่ากันว่า หากจะลงวิ่งเทรลครั้งแรก ควรมาที่เขาประทับช้าง ไม่ใช่เพียงเพราะว่าความยากของการตะลุยป่าฝ่าเขาที่กำลังดี เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง แต่เป็นด้วยบรรยากาศของงานวิ่งเทรลระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยกลุ่มผู้จัดที่อยู่ในวงการวิ่งมาอย่างยาวนาน และร่วมมือกันหลายภาคส่วนอย่างเหนียวแน่น ทำให้บรรยากาศการวิ่งเต็มไปด้วยความน่าประทับใจ  (ระยะทางวิ่ง : 10 / 21 / 32 กม.)

สถานที่จัดงาน

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง เขาประทับช้าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.facebook.com/kaopratubchangtrail

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง