อาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา Pattaya Hospitality Challenge 2019

จังหวัด ชลบุรี

วันที่ 08 ส.ค. 2562 - 10 ส.ค. 2562

รายละเอียด

ททท.สำนักงานพัทยา ชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มมืออาชีพ เมืองพัทยาสมาคมเชฟเมืองพัทยาและจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านภาคตะวันออก ชมรมสปาพัทยา

สถานที่จัดงาน

พัทยา จังหวัดชลบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก โทร. 08 2686 9678

Facebook : Pattayahospitalitychallenge

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง