สุราษฎร์ฟู้ดแฟร์

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วันที่ 07 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563

รายละเอียด

ความหลากหลายของอาหารพื้นถิ่น อาหารทะเล สาธิตการประกอบอาหาร การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นถิ่นจากร้านค้าชื่อดังกว่า 100 ร้าน

 

สถานที่จัดงาน

ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0 7728 8817-9 

อีเมล์  tatsurat@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง