สวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2561-2562

จังหวัด

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562

รายละเอียด

บุญปีใหม่ ให้ทานไฟเมืองนคร
วันที่ 1 มกราคม 2562
บริเวณ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายประกอบด้วย กิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาบูชาพระบรมธาตุ และการแสดงพระธรรมเทศนา จุดเทียนเดินสมาธิรอบองค์พระบรมธาตุ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30-21.00 น. ณ บริเวณลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 00.30 น. ณ บริเวณลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กิจกรรมวิ่งข้ามปีราตรีเมืองนคร ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เริ่มลงทะเบียน เวลา 10.00-22.00 น. Check in นักวิ่ง เวลา 22.45 น. และปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 23.19 น. ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช กิจกรรมบุญให้ทานไฟ วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 04.00 น. ณ บริเวณลานทรายหน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ ถนนราชดำเนินหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

สำหรับกำหนดการกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2561-2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 17.30 น. ผู้เข้าร่วมงานพร้อมกัน ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลา 19.00 น. ประธานในพิธี ถึงสถานที่ประกอบพิธี ประกอบพิธีสวดมนต์บูชาพระบรมธาตุ เจริญจิตตภาวนาบูชาพระบรมธาตุ เวลา 20.00 น. การแสดงพระธรรมเทศนา จุดเทียน เดินสมาธิรอบองค์พระบรมธาตุ 3 รอบ (ประทักษิณ) เวลา 21.00 น. ชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ณ บริเวณลานหน้าอาคารศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลา 23.00 น. พระสงฆ์ 84 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 23.59 น. นับถอยหลัง (Count Down) สู่ปี พ.ศ.2562 ประธานในพิธีตีฆ้องต้อนรับปีใหม่ 2562 เวลา 00.01 น. (วันที่ 1 มกราคม 2562) พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 ธรรมยุต นำแผ่เมตตาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พุทธศาสนิกชนรับพร จากนั้นประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) อวยพรปีใหม่ 2562 พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จพิธีจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ปี 2561-2562 โดยแต่งกายชุดสีขาว หรือชุดสุภาพ หรือชุดผ้าไทย

สถานที่จัดงาน

วัดพระมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 3421
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 6515-6

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง