วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์

จังหวัด

วันที่ 17 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561

รายละเอียด

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 14 กม. และ Fun Run ระยะทาง 3.5 กม. ที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียว  ในเดือน มิถุนายนของทุกปี จะเป็นเดือนที่น้ำทะเลลดลงในเวลาเช้า ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวสามารถวิ่งขามทะเลจากฝั่ง ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปสู่เกาะพิทักษ์ ซึ่งมีระยะทางห่างจากชายฝั่งประมาณ 800 เมตร ความลึกของน้ำทะเลประมาณ 80 ซม. 

สถานที่จัดงาน

เรือจำลองจักรีนฤเบศร ตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ว่าการ อำเภอหลังสวน
โทรศัพท์ 0 7754 4530

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง