วิ่ง ปั่น เบิกไพร ช่องเขาขาด

จังหวัด

วันที่ 04 ส.ค. 2561 - 05 ส.ค. 2561

รายละเอียด

วันเสารที่ 4 สิงหาคม 2561
สถานที่ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา  กิจกรรม 
10.00 น. - นักกีฬาเริ่มลงทะเบียนรับอุปกรณ์ / เบอร์การแข่งขัน 
- เปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าชุมชน
16.00 น. - พิธีเปิดกิจกรรม
- ประชุมชี้แจงการแข่งขัน แนะนำการเข้าร่วมกิจกรรม 
ณ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการ พัฒนา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
18.00 – 19.00 น. - นักกีฬารับประทานอาหารร่วมกัน 
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
สถานที่ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา  กิจกรรม 
06.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงในบริเวณพิธี 
06.30 น.  - เริ่มปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรม “วิ่ง เบิกไพร” 
08.30 น. - พิธีมอบถ้วยรางวัลกิจกรรม “วิ่งเบิกไพร”
09.00 น. - เริ่มปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรม “ปั่น เบิกไพร”
08.00 – 11.00 น. - บริการอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
10.30 น. - พิธีมอบถ้วยรางวัลกิจกรรม “ปั่น เบิกไพร”
12.00 น. - ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งวิ่ง เบิกไพร และปั่น เบิกไพร ท่านสุดท้ายเข้าถึงจุดสิ้นสุด การแข่งขัน
- พิธีปิดกิจกรรม
อัตราค่าสมัคร
วิ่ง เบิกไพร(ครอส คันทรี่) ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
 400 บาท + เสื้อที่ระลึก + อุปกรณ์แข่งขัน จำกัด 800 ท่าน
ปั่น เบิกไพร ระยะทาง 40 กิโลเมตร 
400 บาท + เสื้อที่ระลึก + อุปกรณ์แข่งขัน จำกัด 400 ท่าน
ของรางวัลอื่นจากผู้สนับสนุนการแข่งขันอีกมากมาย 
-ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 ทุกรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลตามลำดับ 
-นักกีฬาที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึกทุกท่าน 
การแบ่งกลุ่มอายุและประเภทการแข่งขัน 
วิ่ง เบิกไพร(ครอส คันทรี่) ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
-ชาย  อายุไม่เกิน 18, 19 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59, 60 ขึ้นไป
-หญิง อายุไม่เกิน 18, 19 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59, 60 ขึ้นไป
ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-3 ในแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลตามอันดับ 
 
ปั่น เบิกไพร ระยะทาง 40 กิโลเมตร
-ทั่วไปชาย (ไม่จำกัดอายุ)
-ทั่วไปหญิง (ไม่จำกัดอายุ)
ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-10 ในแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลผู้พิชิต พร้อมเสื้อผู้พิชิต “เบิกไพร ช่องเขาขาด”
สิ่งที่นักกีฬาจะได้รับจากค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
-เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน
-เสื้อผู้พิชิต “เบิกไพร ช่องเขาขาด” เฉพาะท่านที่เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1-10 คนแรกในแต่ละประเภท(ชาย-หญิง) 
-หมายเลขสำหรับแข่งขัน 
-อาหารว่างช่วงเย็นก่อนวันแข่งขัน 
-น้ำดื่มและเกลือแร่ตลอดการแข่งขัน (โปรดเตรียมภาชนะสำหรับรับบริการในจุดบริการน้ำดื่ม)
-อาหารกลางวันในวันแข่งขัน
-บริการหน่วยพยาบาล และรถพยาบาลเคลื่อนที่
หมายเหตุ: กิจกรรมการแข่งขัน “วิ่ง ปั่น เบิกไพร ช่องเขาขาด” ขอเชิญชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาขยะและลดการใช้พลาสติก่อยสลายยาก ด้วยการเตรียมภาชนะบรรจุน้ำเพื่อรับน้ำดื่มในจุดบริการน้ำระหว่างแข่งขัน ขอเรียนให้ท่านทราบว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ให้บริการท่านด้วยภาชนะที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายง่าย อาทิ ภาชนะกระดาษ ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ฯลฯ

สถานที่จัดงาน

สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : วิ่ง ปั่น เบิกไพร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง