วันโคบาลเลาขวัญ

จังหวัด กาญจนบุรี

วันที่ 09 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562

ชมการประกวดโคพันธุ์, ประกวดไก่สวยงาม, ประกวดธิดาโคบาล, การประกวดอาหารพื้นบ้าน

รายละเอียด

วันโคบาลเลาขวัญ
วันที่ 9 - 16 มกราคม 2562
บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
ชมการประกวดโคพันธุ์, ประกวดไก่สวยงาม, ประกวดธิดาโคบาล, การประกวดอาหารพื้นบ้าน, การออกร้านอาหาร และการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ติดต่อสอบถาม
ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ โทร. 034 576114

สถานที่จัดงาน

บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ
โทร. 034 576114

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง