วันสุนทรภู่

จังหวัด

วันที่ 26 มิ.ย. 2561 - 01 ก.ค. 2561

รายละเอียด

วันสุนทรภู่
วันที่จัดงาน : 26 มิถุนายน 2561
สถานที่จัดงาน : อนุสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยอง
สำหรับการจัดงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 49 โดยจะจัดในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 รวม 6 วัน 6 คืน ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ นิทรรศการและการแสดงผลงานของสุนทรภู่ กิจกรรมประกวดแต่งกลอน กิจกรรมลานวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม การจำหน่ายสินค้า OTOP ของฝากชุมชน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ เพื่อรำลึกเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของสุนทรภู่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจาก UNESCO ไปพร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดระยอง และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมสืบทอดผลงานของสุนทรภู่ สร้างความตระหนักถึงการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

สถานที่จัดงาน

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท. สำนักงานระยอง
โทร. 0 3865 5420-1 , 0 3866 4585, 0 3865 5422 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง