วันมาฆบูชา วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

จังหวัด สุพรรณบุรี

วันที่ 19 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562

ทำบุญตักบาตรเช้า เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา และกิจกรรมแข่งขันสวดมนต์หมู่ตามแบบของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร(ทำนองสรภัญญะ)

รายละเอียด

พิธีมำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และพิธีเวียนเทียนรอบโบสถ์หลวงพ่อโต ตั้งแต่เวลา 18.00 น เป็นต้นไป การแข่งขันสวดมนต์หมู่ตามแบบของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร(ทำนองสรภัญญะ) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเนื่องในโอกาสประเพณีวันมาฆบูชา การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุธศาสนา วันมาฆบูชาการจัดนทรรศการ โรงทาน เพื่อให้พุธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น

สถานที่จัดงาน

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
โทร. 035-545113

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง