วันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ และสืบสานประเพณีลานบ้าน ลานวัฒนธรรม ปี 2561

จังหวัด

วันที่ 26 มิ.ย. 2561 - 02 ก.ค. 2561

รายละเอียด

การจำหน่ายผลไม้ชั้นดี รสชาติอร่อย ที่ขึ้นชื่อของอำเภอทองผาภูมิ อาทิ เงาะทองผาภูมิ ทุเรียน ส้มโอ มังคุด ลองกอง มะไฟ สะตอ สับปะรด ฯลฯ  ซึ่งทั้งหมดปลูกได้ผลผลิตดีในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ  ภายในงานยังมีการจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ พันธุ์ไม้ท้องถิ่น  สินค้าโอท็อปชื่อดังของอำเภอ คาราวานสินค้าราคาถูก ชมการสาธิต และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ อาทิ มอญ กะเหรี่ยง ลาว ม้ง เย้า ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ

สถานที่จัดงาน

ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ทำการปกครองอำเภอทองผาภูมิ โทร. 034 599745 / สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ โทร. 034 599482

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง