วันดินโลก

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 02 ธ.ค. 2562 - 08 ธ.ค. 2562

รายละเอียด

ชวนเรียนรู้...อบรม...และร่วมฟังเสวนาในกิจกรรมวันดินโลก ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” ชมนิทรรศการวันดินโลก / เรียนรู้การจัดการทรัพยากรดิน สิ่งแวดล้อม และการเกษตร / อบรมเรื่อง “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และการเลี้ยงหนอนกำจัดขยะ” “การขยายเชื้อไตรโครเดอร์มา และการใช้สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร” “เทคนิคการปลูกพืชเศรษฐกิจในระบบไฮโดรโพนิกส์” ฟังเสวนา หัวข้อ “วิถีเกษตรไทย เพื่อการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” และกิจกรรม Walk Rally ตามฐานการเรียนรู้ ลุ้นรับเสื้อยืด วันดินโลกไปเลย (จำกัดวันละ 20 ตัว) ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอบรมและฟังเสวนา ที่https://forms.gle/kKkA2ePsdStdPoRZA

สถานที่จัดงาน

ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 053-114-195 กลุ่มวิชาการและการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง