วันช้างไทยและสะโตกช้าง

จังหวัด ลำปาง

วันที่ 13 มี.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563

รายละเอียด

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์และสวดบังสุกุลช้าง การประกวดจัดซุ้มอาหารช้างของหน่วยงานภายนอก
พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งร่วมกับช้าง การเลี้ยงอาหารช้างแบบขันโตกเมืองเหนือเพื่อเป็นการทำบุญตามความเชื่อทางศาสนา
 

 

สถานที่จัดงาน

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง โทร. 054-829-322
อีเมล์ tatlampang@tat.or.th
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง