วังขนายมาราธอน 2018

จังหวัด

วันที่ 19 ส.ค. 2561 - 19 ส.ค. 2561

รายละเอียด

ที่สุดของงานวิ่งการกุศล ในบรรยากาศที่สวยงาม นอกจากจะได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ยังได้ร่วมบุญกุศล ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้โดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานมอบให้วัดวังขนายทายิการามเพื่อเป็นทุนค่าอาหารและค่ายารักษาโรค สำหรับผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณวัดวังขนายทายิการามจำนวนมาก เปิดรับสมัครแล้วทางwww.FanaticRun.com
กรมอู่ทหารเรือ และชมรมฟอร์รันเนอร์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เทศบาลตำบลวังขนาย โรงเรียนท่าม่วงวัดราฎร์บำรุง และชมรมวิ่งรักษ์สุขภาพท่าม่วง ได้จัดกิจกรรม วังขนายมาราธอน ครั้งที่ 8  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังของประชาชนในพื่นที่และชมรมวิ่งต่างๆทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันออกกำลังกาย โดยพร้อมเพียงกัน วึ่งได้รับการสนุบสนุนจากเจ้าอาวาสวัด วังขนายทายิการาม รวมทั้งจากหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1.เพื่อหารายได้ เป็นทุนอาหาร ยารักษาโรค สำหรับผู้ป่วย คนชรา คนยากไร้ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในวัดเป็นจำนวนมาก
2.เพื่อให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
3.เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขห่างไกลยาเสพติด ด้วยการออกกำลังกาย

สถานที่จัดงาน

วัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.FanaticRun.com

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง