ลานนาพฤกษชาติ ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๒

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 09/08/2562 - 12/08/2562

รายละเอียด

จัดแสดงสวนกล้วยไม้และประกวดกล้วยไม้ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ร้านค้าจำหน่ายอาหาร

สถานที่จัดงาน

สวนสาธารณะบ้านเด่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาล

นครเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053259365

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง