ฤดูกาลท่องเที่ยว ทะเลบัวแดงบานหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จังหวัด อุดรธานี

วันที่ 11 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562

`ทะเลบัวแดง` เป็นสวรรค์อีกหนึ่งแห่งของบรรดานักถ่ายภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำบึงหนองหาน แห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นบึงน้ำจืดที่นอกจากจะมีทะเลดอกบัวแดงแล้ว ยังอุดมไปด้วยพืชน้ำ พันธุ์นกและสัตว์น้ำ นานาๆพันธุ์

รายละเอียด

ฤดูกาลท่องเที่ยว ทะเลบัวแดงบานหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 11 - 13 มกราคม 2562
ณ วัดบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ทะเลบัวแดง เป็นสวรรค์อีกหนึ่งแห่งของบรรดานักถ่ายภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำบึงหนองหาน แห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นบึงน้ำจืดที่นอกจากจะมีทะเลดอกบัวแดงแล้ว ยังอุดมไปด้วยพืชน้ำ พันธ์ุนกและสัตว์น้ำ นานาๆพันธ์ุ

ช่วงเวลาที่สามารถสัมผัสความงดงามของทะเลบัวแดงนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งทางจังหวัดจะจัดงานเทศกาลทะเลบัวแดงบานในทุกๆปี
เรือพาล่องชมเค้าจะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 11.00 น. หากใครอยากไปสัมผัสดอกบัวตูมๆ แนะนำควรไปช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น.หลังจากนี้จะเริ่มหุบ ใช้เวลาล่องเรือไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที เท่านั้น นั่งถ่ายรูปเพลินๆหมดเวลาแล้ว
- เรือบริการขนาดเล็ก นั่งได้ 2-3คน คิดค่าบริการคนละ 150 บาท ต่อเที่ยว
- เรือบริการขนาดใหญ่ นั่งได้ 6-10 คน ราคาลำละ 600 บาท

การเดินทางไปยังทะเลบัวแดง
จากตัวเมืองอุดรธานี ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี-กุมภวาปี) ถึงกิโลเมตรที่ 26 เลี้ยวซ้ายที่แยกบ้านนาดี-หนองเม็ก ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ก็จะถึงจุดหมายบ้านเดียม ทะเลบัวแดง หนองหาน

สอบถามเพิ่มเติม : ททท.สำนักงานอุดรธานี โทรศัพท์ 0 4232 5406-7 ที่ทำการปกครองอำเภอ กุมภวาปี โทรศัพท์ 0 4233 4446

สถานที่จัดงาน

ณ วัดบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานอุดรธานี โทรศัพท์ 0 4232 5406-7
ที่ทำการปกครองอำเภอ กุมภวาปี โทรศัพท์ 0 4233 4446

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง