มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง

จังหวัด กาฬสินธุ์

วันที่ 16 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562

ทะเลธุงอีสาน ขบวนเครื่องสักการะ พิธีรำบูชาพระธาตุ พิธีทานธุง การประกวดธุง ตลาดย้อนยุคเมืองฟ้าแดดสงยาง 

รายละเอียด

ทะเลธุงอีสาน ขบวนเครื่องสักการะ พิธีรำบูชาพระธาตุ พิธีทานธุง การประกวดธุง ตลาดย้อนยุคเมืองฟ้าแดดสงยาง การประกวดการแต่งกาย “ภูษิตาฟ้าหยาด” กิจกรรมเวียนเทียน การแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวด์

สถานที่จัดงาน

พระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อำเภอกมลาไสย โทร. 0 4389 9089 
เทศบาลตำบลหนองแปน โทร. 0 4385 4164

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง