มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

จังหวัด ร้อยเอ็ด

วันที่ 06 มี.ค. 2563 - 08 มี.ค. 2563

รายละเอียด

 ชมขบวนแห่อุปคุตม ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์, ชมขบวนแห่ข้าวพันก้อน, งานพาแลงและการแสดง แสง สี เสียง และการออกซุ้มข้าวปุ้น(ขนมจีน) ฟรีทั่วเมือง

 

สถานที่จัดงาน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 0 4352 7814 

อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง