มหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้าน เมืองตราด

จังหวัด ตราด

วันที่ 28 ก.พ. 2563 - 01 มี.ค. 2563

รายละเอียด

การออกร้านสาธิตอาหารพื้นบ้าน การจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ การแสดงบนเวที การออกร้านจำหน่ายสินค้า

 

 

สถานที่จัดงาน

กระโจมไฟเกาะปู บ้านแหลมหิน ตำบลหนองคันทรง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง โทรศัพท์ 0 3951 0604   

   อีเมล :tattrat@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง