พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด ลำปาง

วันที่ 12/08/2562 - 12/08/2562

รายละเอียด

การทำความเคารพและเฉลิมฉลองพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในจังหวัดลำปาง

สถานที่จัดงาน

บริเวณช่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจังหวัดลำปาง

โทร.054-265-014,054-265-027

เทศบาลนครลำปาง

โทร.054-237-237

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง