พัทยา มาราธอน 2018

จังหวัด

วันที่ 15 ก.ค. 2561 - 15 ก.ค. 2561

รายละเอียด

พัทยามาราธอน
การจัดงานแข่งขันวิ่งประจำปี “พัทยามาราธอน” มีมานับตั้งแต่ปี 2535 และได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสัญลักษณ์ทาง วัฒนธรรมการกีฬามหาชน และประเพณีสำหรับเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกแห่งนี้ไปแล้ว การจัดงานในปี 2561 นี้ นับเป็นครั้งที่ 27 เพื่อเป็น การยกระดับการจัดงานให้สมกับเป็นการแข่งขันมาราธอนระดับสากล คณะกรรมการจัดงานเมืองพัทยา จึงได้มีการปรับปรุงด้านต่างๆ ซึ่งเป็น องค์ประกอบของงานให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความสุข ของผู้เข้าร่วมงานทุกคน
การรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน

เริ่มรับสมัครนับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ไปจนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 หรือปิดรับสมัครก่อนเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้
หมายเหตุ : ไม่มีการรับสมัครและลงทะเบียนรับสิ่งของในวันแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน
บันทึกสถิติเวลาด้วยระบบอิเล็คโทรนิค และ รับประกาศนียบัตร
ผู้แข่งขันในประเภท มาราธอน ฮาล์ฟฯ และ ควอเตอร์ฯ ทุกคนจะได้รับบันทึกเวลาแข่งขันทั้งเวลาส่วนตัว (NET TIME) และ เวลาส่วนรวม (FINISH TIME) เป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ผู้แข่งขัน จะสามารถตรวจดูผลสถิติเวลาตนเองได้ภายในวันที่แข่งขัน (ประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป) รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรของตนเองได้

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561
สถานที่รับสมัครและวิธีปฏิบัติ
กรุงเทพฯ
บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 23 อาคารชินวัตรทาวเวอร์
3 1010 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10900
กรุงเทพมหานคร. TEL. 0-2949-2855, 0-2949-2765

ในเมืองพัทยา
• สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
• PATTAYA MARATHON EXPO ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561
เวลา 11.00 น. ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ชั้น 1 โซน PIC
หมายเหตุ : ไม่มีการลงทะเบียน รับเบอร์ และ สิ่งของในวันแข่งขัน (ไม่ว่ากรณีใดๆ)

**กรณีที่ต้องการรับสิ่งของเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะพร้อมกันจะต้องแจ้งเป็น
หนังสือล่วงหน้า ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
หากได้รับแจ้งภายหลังวันดังกล่าวจะไม่เป็นผล
และจะต้องลงทะเบียนเป็นรายบุคคลเท่านั้น

วิธีการสมัคร
• สมัครด้วยตนเองในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
สมัครออนไลน์ โดยเข้าไป WWW.PATTAYAMARATHON.GO.TH
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เท่านั้น

สถานที่จัดงาน

ถนนเลียบชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท. สำนักงานพัทยา
โทร. 0 3842 7667 , 0 3842 8750 , 0 3842 3990 , 0 3842 9113 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง