พระแม่แห่งแผ่นดิน

จังหวัด ปทุมธานี

วันที่ 03 ส.ค. 2562 - 04 ส.ค. 2562

รายละเอียด

ขอเรียนเชิญเที่ยวงาน พระแม่แห่งแผ่นดิน และเปิดโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM 
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถานที่จัดงาน

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(องค์การมหาชน)
The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
ริมถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.0-2529-2212, 0-2529-2213 แฟกซ์ 0-2529-2214

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง