ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร

วันที่ 29/09/2562 - 07/10/2562

รายละเอียด

การจัดงานจำหน่ายอาหารเจไว้มากกว่า 50ร้าน และแนะนำให้ไปไหว้ 9 ศาลในจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล

สถานที่จัดงาน

ศาลเจ้า 9 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร, โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร,ศาลเจ้าปุนเถ้ากง คลองมหาชัย, ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก, ศาลเจ้าแม่จุ๋ยบ๋วยเนี้ย, โรงเจเชงเฮียงตั๊ว,ศาลเจ้าพ่อกวนอู, ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ท่าฉลอม และพระโพธิสัตว์กวนอิม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0 3475 2847-8

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง